PENAFIAN

Pihak kami berusaha sedaya upaya menyampaikan maklumat yang tepat dan berautoriti daripada segi subjek yang dibincangkan. Sebarang maklumat di dalam laman ini tidak bertujuan untuk menggantikan khidmat nasihat atau konsultansi oleh para doktor atau pakar kanak-kanak. Kami tidak boleh dianggap memberikan khidmat perundangan, perakaunan atau khidmat professional yang lain kepada pembaca. Kami hanyalah membekalkan maklumat-maklumat yang diperolehi berdasarkan pengalaman-pengalaman pengguna dan kajian-kajian saintifik yang telah dilaksanakan. Sekiranya nasihat atau bantuan pakar diperlukan, sila dapatkan nasihat dan khidmat professional daripada pakar yang berkelayakan.

www.rahsiatangisanbayi.com